Vertimų biuras, kainos

balandžio 18, 2011

Vertimų biuras ir paslaugų kainos

Vertimo paslaugas teikia vertimų biurai. Įprastai vertimų biuras kainos teikia dviejų tipų vertimo paslaugas: žodžiu ir raštu. Kiekvienas jų turi savitų ypatumų.

Pagrindinis vertėjo tikslas, verčiant raštu, yra kaip galima tiksliau verčiamo teksto prasmę perteikti reikalinga kalba. Dažnai manoma, kad vertimas raštu tai tiesiog žodžių perrašymas užsienio kalba, tačiau viskas yra daug sudėtingiau. Siekiant kokybės, būtina gerai susipažinti su verčiamu tekstu, išmanyti sritį, kuriai jis priklauso. Taip pat labai svarbi vertėjo pasaulio aktualijų nuovoka, gera atmintis ir didelė kantrybė. Šios savybės yra neatsiejamos nuo kokybiškos vertimo paslaugos.

Verčiant žodžiu, svarbiausias vertėjo uždavinys – mintį, išreikštą viena kalba, tiksliai perteikti kita. Kai verčiama tokiu būdu, vertėjas negali ilgai galvoti, ieškoti tinkamų terminų, neturi progos pasitaisyti. Reikia pripažinti, jog tai – daug pastangų reikalaujantis bei labai varginantis darbas. Kad šį darbą atlikti gerai, neužtenka puikiai mokėti kalbą ir išmanyti verčiamą sritį. Specialistai, dirbdami su tokio tipo vertimais, sugeba perteikti asmens, kurio kalbą verčia, kalbėseną, netgi įsitikinimus ir toną.

Vertėjų biuras kainos geriau nei individualus vertėjas? 

Vertėjai dažnai būna laisvai samdomi darbuotojai, todėl savo paslaugas jie gali teikti kaip juos vienijančios organizacijos – vertimo biuro atstovai arba kaip individualūs asmenys. Vertėjų biuras kainos – įstaiga, vienijanti kelis ar net keliasdešimt skirtingomis kalbomis verčiančių specialistų.

Vertimų biuras kainos, bendradarbiaudamas su daug įvairių kalbų bei sričių specialistų, gali užtikrinti platesnį teikiamų paslaugų asortimentą. Net ir tuomet, kai reikalingas vertimas iš ar į labai retą kalbą, pagebėti bei kalbą išmanantį specialistą gali rekomenduoti vertimų biuras.

Taip pat čia atliekami didesnės apimties projektiniai vertimai, klientai biurams patiki ypatingo konfidencialumo reikalaujančių dokumentų vertimą. Vertimų biuras kainos gali aptarnauti didelius renginius ar projektus – tokius, kuriems reikia daug įvairių kalbų vertėjų vienu metu.

Kuo ypatingas vertėjo darbas?

Vertėjo profesija laikoma labai sudėtinga, o vertėjais paprastai dirba tikri savo srities entuziastai. Nepaisant sudėtingumo, tai – labai įdomus darbas. Visų pirma, dėl suteikiamos nuolatinės galimybės lavinti mėgiamos kalbos įgūdžius. Antra, būnant tos pačios srities specialistu, galima rinktis tarp labai įvairių darbų, tai yra skirtingų sričių bei būdų vertimų. Be to, vertėjai daug bendrauja, nuolatos semiasi naujų žinių, keliauja.

Svarbus privalumas yra ir tai, kad šis darbas nepririša prie vienos vietos. Žmogus gali keliauti, o darbui tereikia kompiuterio ir programinės įrangos. Taigi, vertimų biuras Vilniuje, vertimo užsakymą gali perduoti vertėjui, gyvenančiam ar esančiam net ir pačiame tolimiausiame pasaulio kampelyje.

Sparčiai augantis vertimo paslaugų poreikis skatina didėjančią pasiūltą šioje specifinėje srityje. Iš gausybės vertimų paslaugos teikėjų ne taip paprasta išsirinkti geriausią. Kitaip tariant tą, kuris sugebės ne tik atlikti tikslų vertimą, bet taip pat suteikti kokybišką paslaugą.

Reklama

Vertėjų biuras ir jo ypatumai

balandžio 18, 2011

Vertėjų biuro ypatumai

Šioje visuotinės globalizacijos eroje sparčiai nyksta sienos tarp valstybių, skirtingų tautų, o tuo pačiu ir kalbų. Vis dažniau ne tik versle, bet ir kasdieniame gyvenime vienos kalbos žinių jau nepakanka. Vertimo paslaugos tokiomis sąlygomis tampa vis labiau reikalingos. Ir susidūrusiems su vertėjų biuras teikiamomis paslaugomis, ir tiems, kurie tai planuoja, naudinga žinoti keletą svarbių dalykų. 

Kompiuterizuotas vertimas – kas tai?

Dažnas vertėjų biuras naudojasi kompiuterizuoto vertimo privalumais. Kompiuterizuotas vertimas atliekamas, pasitelkiant specialias programas, kurios į vadinamąją vertimo atmintinę kaupia visus jau išverstus sakinius. Jei identiški ar iš dalies atitinkantys sakiniai ar jų dalys vėliau pasikartoja tame pačiame ar kituose tekstuose, programa suranda ir pateikia atitikmenis. Naudojantis šiomis programomis, gerokai paspartinamas darbas, užtikrinamas terminologinis ir stilistinis vientisumas, taupomos kliento lėšos. vertėjų biuras tokį vertimo būdą naudoja specializuotiems tekstams versti. 

Nuo ko priklauso vertimo kaina?

Kiekvienas vertimo biuras savo paslaugų įkainius nustato individualiai. Tačiau egzistuoja tam tikri kriterijai, pagal kuriuos biuras įvertina konkretaus darbo kainą. Nuolatiniams klientams vertimo biuras suteikia didesnes nuolaidas, patrauklesnius kainų pasiūlymus. Įprastai vertimo paslaugų kainoms didžiausios įtakos turi trys svarbiausi veiksniai: tekstų sudėtingumas, paslaugos suteikimo skubumas bei užsakymo dydis.

Brangiausiai apmokestinami specifinių sričių tekstų vertimai, reikalaujantys ypatingų srities, terminologijos žinių. Taip pat nepigiai atsieina skubūs vertimai. Vertėjų biuras, gavęs užsakymą skubiam vertimui, verstiną tekstą išdalija keliems vertėjams. Tokiu atveju vertimo stilistinį ir terminologinį vientisumą padeda užtikrinti kalbos redaktorius. 

Kaip skaičiuojama vertimo apimtis?            

Paprastai vertimo apimtis nustatoma pagal versti pateiktą tekstą. Tačiau tokiais atvejais, kai versti pateikiamas teksto formatas neleiždia iš anksto apskaičiuoti jo apimties, ši apskaičiuojama pagal išversto teksto ženklų skaičių. Dažniausiai taip skaičiuojamas išspausdintų popieriuje ar nuskenuotų tekstų dydis.

Vertimų apimtis paprastai skaičiuojama dviem būdais: standartiniais puslapiais ir žodžiais. Apimties skaičiavimas standartiniais A4 lapo lydžio puslapiais yra dažniausiai taikomas būdas. Vieną standartinį puslapį sudaro apie 1500 ženklų, neskaičiuojant tarpų. Su tarpais – apie 1800 ženklų, kurie sugula į apytiksliai 250 žodžių.

Vertimo apimties matavimas žodžiais naudojamas tada, kai verčiama, pasitelkiant kompiuterizuoto vertimo programas. Žodžiai gali būti skaičiuojami dar ir tuomet, kai tekstas vertimui pateikiamas tokiais formatais, kurių apimtį, naudojant specialias programas, galima apskaičiuoti tik žodžiais.


Vertimo biurai Vilniuje garantuoja kokybę?

balandžio 18, 2011

Vertimo biurai Vilniuje, kokybiškos vertimo paslaugos

Kokybė yra laikoma viena sudėtingiausių sąvokų, sutinkamų žmogaus veikloje. Vertinimo aspektų gausa bei įvairovė apsunkina kokybės išmatavimą. Kalbant apie vertimo paslaugas, čia taip pat iškya dilema – kas yra kokybiškas vertimas, ar geri vertimo biurai Vilniuje tolygu kokybiškoms vertimo paslaugoms? 

Vertimai raštu versus kokybė 

Vertimo paslaugos gali būti dviejų tipų: raštu ir žodžiu. Verčiant raštu, pagrindinis vertėjo tikslas – kuo tiksiau teksto prasmę peteikti į reikalingą kalbą. Kad ir kaip pasirodytų keista, toks vertimas nėra tiesiog žodžių perrašymas užsienio kalba. Siekiant kokybės, būtina ne tik gerai susipažinti su verčiamu tekstu. Taip pat svarbu turėti bent šiek tiek tos srities, kuriai priklauso verčiamas tekstas, žinių.

Gerokai sudėtingiau versti didelės apimties projektinius tekstus. Tokie vertimai turi ilgą tęstinumą laike, taip pat yra dideli savo apimtimi. Vienam vertėjui susidoroti su tokia užduotimi – nemenkas iššūkis. Taigi, prie tokio tipo vertimų dirba ištisos komandos. Vertimo biurai Vilniuje suburia daug skirtingose srityse dirbančių vertėjų ir jiems paveda atlikti tokius projektinius vertimus. Kokybė čia priklauso nuo to, kaip efektyviai valdoma duomenų perdavimo sistema, ar gerai perprasti specifiniai srities terminai. 

Oficialių bei konfidencialių dokumentų vertimas

Raštu verčiant oficialius dokumentus labai svarbu gerai išmanyti šalies, į kurios kalbą verčiama, stilistikos bei oficialių raštų rašymo taisyklių reikalavimus. Čia kokybė tapatinama ir su vertimo paslaugos suteikimu, jos neatsiejant nuo notarinių tvirtinimų. Kaip žinia, kiekvienas oficialaus dokumento vertimas turi būti patvirtintas notariškai. Vertimo biurai Vilniuje paprastai bendradarbiauja su notarais, kurie ir tvirtina tokius dokumentus. Taigi, klientui tuo papildomai rūpintis nereikia.

Konfidencialių tekstų vertimą būtina perduoti tik į labai patikimas rankas. Kokybiškas tokių dokumentų ar medžiagos vertimas yra neatsiejamas nuo vertėjo patikimumo. Gabūt dėl šios priežasties konfidencialios informacijos vertimus dažniausiai atlieka patikimus vertėjus vienijantys vertimo biurai. 

Vertimų žodžiu kokybė

Didieji vertimo biurai Vilniuje siūlo plataus spektro vertimo žodžiu paslaugas: sinchroninį, nuoseklųjį, asmeninį vertimus bei vertimą telekonferencijose. Kokybiškas vertimas žodžiu – tai tikslus minties, išreikštos viena kalba, perteikimas kita kalba. Kokybė čia – ne tik tikslumas. Kadangi viskas vyksta „čia ir dabar“, vertėjas turi dirbti greitai, operatyviai reaguoti į besikeičiančią situciją, taip pat išmanyti verčiamą sritį.

Versti žodžiu – išties sudėtinga. Vertėjas vienu metu turi ne tik klausyti, bet ir kalbėti. Taigi, šiuo atveju vertėjo kvalifikacija yra tolygi vertimo kokybei. Vertimo biuras, subūręs įvairiomis kalbomis bei įvairias sritis išmanačius specialistus, gali garantuoti ypatingai kokybiškas paslaugas. Net tuomet, kai reikalingas vertimas iš ar į labai egzotišką ir retą kalbą, pavyzdžiui jidiš, islandų ar pan., pagebėti bei reikalingą kalbą puikiai išmanantį specialistą gali rekomenduoti vertėjų biuras.


Vertimų biuras Vilnius daugiau nei vertimai

balandžio 14, 2011

Vertimų biuras Vilnius – kokybė?

Kiek pasaulyje yra kalbų? Niekas negali pasakyti tikslaus skaičiaus. Kai kurios kalbos nėra gerai ištirtos, o kitomis kalba vos keli ar net vienintelis žmogus. Tačiau įvairių šaltinių duomenimis pasaulyje gali egzistuoti nuo 5000 iki 7000 gyvuojančių kalbų. Tai išties nemažas skaičius. Palyginimui – valstybių priskaičiuojama tik apie 200.

Ši statistika padeda geriau suprasti vertimų biurų atliekamo darbo svarbą ir sudėtingumą. Kasdien atliekamos vertimo paslaugos leidžia sklandžiai bendradarbiauti viso pasaulio žmonėms. Tarptautinių korporacijų veikla, studentų mainai, tarptautinės sutartys – visa tai yra kruopštus vertėjų darbo rezultatas. Vertimų biuras Vilnius suteiks jums kokybiškiausias paslaugas.

Vertimų biuro veikla visiems jūsų poreikiams

Vertimo esmė – informacijos, perteikiamos viena kalba, tikslus perteikimas kita kalba. Jeigu manote taip pat, esate visiškai teisus. Susirandate žodyną arba reikiamą kalbą mokantį žmogų, paskiriate šiek tiek laiko ir darbas atliktas. Kodėl tada vertimų biuras Vilnius siūlo daugiau kaip 10 įvairių paslaugų?

Klientų poreikiai yra svarbiausia. Biuras prisitaiko prie keliamų reikalavimų. Vertimų raštu atlikimas apima daugiau nei vien tradicinį dokumentų vertimą. Vertėjų biuras Vilnius atlieka tokias paslaugas, kaip:

  • išverstų dokumentų tvirtinimas ir notarizavimas;
  • programinės įrangos vertimas/lokalizavimas;
  • įvairaus pobūdžio turinio kūrimas ir redagavimas;
  • vertimas iš garso ir vaizdo įrašų;
  • ir kitos paslaugos.

Siekiant optimaliausio rezultato, vertimus raštu atlieka vertėjas, redaktorius ir kokybės kontrolierius. Išverstą tekstą peržiūri vertimo srities ir tikslinės kalbos specialistas – redaktorius. Kokybės kontrolierius suredaguotą tekstą sutikrina su originalu, užtikrindamas atlikto darbo nuoseklumą, numeracijos identiškumą, terminų tikslumą ir atitikimą kitiems parametrams.

Įvairiuose formaliuose ir neformaliuose susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose neapseinama be vertėjų paslaugų. Vertimų biuras Vilnius siūlo sinchroninio, nuosekliojo, asmeninio ir telekonferencijų vertimo žodžiu paslaugas. Sklandų ir efektyvų vertėjo darbą renginio metu užtikrina pasiruošimo procesas. Atrenkami kompetentingiausi kalbų specialistai, įvertinamas formalumo lygis, taikomi specialūs klausimynai skirtingo pobūdžio renginiams. Taip pat nuomojama visa konferencijoms reikalinga vertimo įranga.

Naudinga informacija

Dauguma vertimų biurų taiko panašaus pobūdžio paslaugas. Išsirinkti patikimiausią ir profesionaliausią gali padėti informacija internete. Tik nedaugelis biurų gali pasigirti įdiegta europinio lygio sertifikuota kokybės vadybos sistema ar Europos vertimo paslaugų EN 15038 standarto atitikimu. Tai byloja apie aukštą įstaigos kompetenciją, tiekiamų paslaugų kokybę ir atsakingą požiūrį į savo veiklą.

Vertimų biurai taiko kainodaros sistemą, paremtą verčiamo teksto apimtimi. Matuojama puslapiais, kurio dydis Lietuvoje svyruoja nuo 1600 iki 1800 spaudos ženklų. Kuo didesnė spaudos ženklų apimtis, matuojant be tarpų, tuo mažiau mokate. Taip pat verta atkreipti dėmesį į tai, kas yra apmokestinama: originalas ar vertimas. Verčiant iš kai kurių kalbų, pavyzdžiui, iš lietuvių į rusų verčiamas tekstas pailgėja apie 10%. Tai skatina dirbtinai didinti žodžių apimtį. Skaičiuojant pagal originalą tiksli būsimo vertimo kaina žinoma jau užsakant vertimą.

Apie jus dominančią paslaugą daugiau sužinoti galite pateikę užklausą vertimų biuro interneto svetainėje. Kiekvieno kliento atvejis individualus, todėl pasikonsultavę su profesionalais, rasite tinkamiausią sau sprendimą.

 

 


Verteju paslaugos Vilniuje

balandžio 14, 2011

Kokybiškos verteju paslaugos

Kokybiškos verteju paslaugos – tai daugiau, nei tik greita ir pigu. Kokybiškas vertimas reikalauja žinių daugelyje sričių, pasaulio aktualijų nuovokos, kultūrinių subtilybių išmanymo, geros atminties, begalinės kantrybės, stropumo bei tikslumo. Vertėjas – žmogus, privalantis turėti visą rinkinį tokių įgudžių, žinių bei gebėjimų. Tačiau net ir to ne visuomet pakanka. Ypatingai daug klausimų bei dvejonių, reknatis verteju paslaugos teikėją, tenka įmonėms.

Kompetencija – pirmas žingsnis kokybės link

Geras vertėjas turi mokėti daugiau nei tik užsienio kalbą. Svarbu, kad vertėjas turėtų bendrų žinių įvairiose srityse, išmanytų vertimų kontekstą, būtų susipažinęs su konkrečios srities terminija. Pasaulio aktualijų nuovoka, gera atmintis ir didelė kantrybė – tai tokios vertėjo savybės, kurios negali būti atsiejamos nuo kokybiškos vertimo paslaugos. Taip pat vertimo specialistui būtina išmanyti kultūrines subtilybes, nešykštėti stropumo bei tikslumo.

Orientacija į kliento poreikius

Verteju paslaugos dažnai suprantamos siaurąja prasme. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, jog šios paslaugos neapsiriboja keleto lapų išvertimu į užsienio kalbą. Profesionalios vertėjų paslaugos užtikrinimas reiškia tai, kad vertimų įmonė stengiasi atsižvelgti į kiekvieno individualaus užsakovo tikslus. Toks požiūris įgyvendinamas kiekvienam klientui taikant individualiai adaptuotus sprendimus. Juk ne tas pats – versti atskirus tekstus ar dirbti su didelės apimties, projektų tekstais. Pastarieji vertimai turi ilgą tęstinumą laike, taip pat yra dideli savo apimtimi, todėl jiems atlikti reikalingi žymiai sudėtingesni darbo procesai.

Projektų kontrolė ir atsekamumas

Labai svarbu, dirbant su tokiais projektų vertimais, turėti galimybę aktyviai stebėti jų įgyvendinimo lygį, tarpinius rezultatus. Taigi, didieji verteju paslaugos teikėjai turi specialius klientų portalus, kuriuose galima tvarkyti užklausas ir užsakymus, stebėti jų būseną, generuoti išlaidų ataskaitas.

Neretai iškyla problemų, kai vertimo paslaugos rezultatą reikia peržiūrėti po tam tikro laiko. Vertimai būna sunaikinti, jų neįmanoma atkurti, rasti vertėjo, kuris kokybiškai susidorojo su patikėta sudėtinga užduotimi. Tokioms situacijoms palengvinti yra sukurtos projektų valdymo sistemos. Jų dėka net ir po metų ar kelių galima rasti seniau pateiktą užsakymą, sužinoti, kas jį atliko.

Programinės įrangos bei žodynų svarba

Problemų nekyla, dirbant tik su kasdieniais, nepasižyminčiais ypatinga specifika, vertimais. Priešingu atveju, labai svarbu – sukauptas tam tikros srities žodynas. Vertimo paslaugas teikiančios įmonės naudojasi pažangia programine įranga, kuri leidžia kaupti įvairių sričių vertimo atmintis. Tokiu būdu įmonės savo darbui palengvinti sukuria specifinių terminų žodynus, kurie tarnauja, siekiant maksimalios kokybės.

Akivaizdu, jog kokybiška vertimo paslauga suteikiama tik tuomet, kai visos šios priemonės sėkmingai derinamos tarpusavyje. O profesionalia save gali vadinti tik tokia vertimo paslaugų įmonė, kuri nuolat siekia tobulėti, kartu su savo partneriais augindama patirtį ir plėtodama turimus išteklius.


Vertimo biuras ir sunkumai

balandžio 14, 2011

Vertimo biuras, kaip pasirinkti geriausią?

Lietuvoje yra daugybė vertimo biurų. Tačiau jei norite dirbti su pačiu geriausiu, atkreipkite dėmesį į šias esmines pastabas, kuriomis pasižymi lyderiaujantis vertimo biuras:

  • didžiuojasi savo vertėjais, nes yra tikras dėl jų vertimo kokybės;
  • laikosi sertifikuotos kokybės vadybos sistemos bei Europos vertimo paslaugų standartų reikalavimų;
  • naudoja pažangią programinę įrangą;
  • kartu su klientu kontroliuoja projektų procesus.

Vertimo biuras, kuris tik skubina pasirašyti sutartį, bet nieko neužsimena apie savo vertėjus, darbų terminus bei jūsų tekstų specifiką, nėra vertas dėmesio. Bendradarbiaukite su tuo asmeniu, kurio biuras garantuoja vertimo tikslumą, siekia glaudaus bendradarbiavimo bei užtikrinto rezultato.

Vertėjų kompetencija

Pavyzdys buvo paimtas iš kasdieninės šnekamosios kalbos. Dalykinė, verslo ar techninė kalba yra kur kas sudėtingesnė. Vertėjų biuras. Todėl profesionalus vertėjas privalo puikiai išmanyti kalbos subtilybes ir perteikti išsakytas mintis taip tiksliai, kad nekiltų jokių dviprasmybių ar neaiškumų. Visi aukštos kvalifikacijos vertėjai pereina reikliausių klientų patikrinimą, laiko daugybę egzaminų bei su kiekvienu vertimu tobulina praktiką. Dėl šios priežasties vertimo paslaugos atliekamos itin tiksliai ir patikimai.

Vertimo sunkumai

Vertimas iš/ į užsienio kalbą reikalauja puikių vertėjų įgūdžių. Kiekviena šalis kaip ir kalba turi jai būdingų specifinių ypatybių. Pavyzdžiui, vienoje kultūroje pasakytas posakis gali turėti vienokią reikšmę, o verčiant pažodžiui, jis būtų suprastas visai kitaip. Vertimo biuras Vilniuje. Tarkim, lietuviai turi tokių visiems gerai žinomų posakių: „ramus kaip belgas“, „it musę kandęs“, „tinginio pantis“, „bėga kaip akis išdegęs“, o kartais vaikų žaidimų aikštelėse išgirstame mamyčių klausiant: „ar nebaigsi ožiukų rodyti?“. Mes šiuos posakius dažnai vartojame ir puikiai suprantame jų reikšmę, nes jie yra mūsų kultūrinio identiteto dalis. Tačiau jeigu šiuos posakius kitataučiams išverstume pažodžiui, jie liktų nieko nesupratę…

 


Vertėjai žodžiu

balandžio 12, 2011

Profesionalūs vertėjai žodžiu

Geras vertimas priklauso nuo nepriekaištingo vertėjo. Vertimo paslaugos bus suteikiamos kokybiškai tik tuomet, kai bendradarbiausite su profesionaliais vertėjais. Jų kompetenciją puikiai įvertina skaitytojai arba klausytojai, kai skaito arba girdi jiems įprastos struktūros sakinius ar ištisus paragrafus. Kiekvienas vertėjas savo karjeroje susiduria su daugybe iššūkių, susijusių su vertimo specifika, tačiau tais vertėjais, kurie peržengia profesionalumo slekstį, galima tikrai pasitikėti. Profesionalūs vertėjai žodžiu imasi net ir pačių sunkiausių vertimų, nes jiems tai proga tobulėti ir kartu su Jumis siekti pačių geriausių rezultatų.